WAT DOET UNSA?

UNSA is bij uitstek de geschikte organisatie om je te helpen met een stage/afstudeer of vrijwilligers plaats. De stichting doet dit werk al vanaf 1975 en weet over al die jaren als geen ander hoe dat het beste werkt.  Vanwege deze ervaring worden wij door veel scholen en Universiteiten benaderd voor advies op allerlei educatief samenwerkingsgebied. Ook hebben wij regelmatig contact met de Nederlandse en Zuid Afrikaanse ambassades over ontwikkelingen en waar eventueel problemen zijn ontstaan.

Ook praten wij in Zuid Afrika met het departement van Binnenlandse zaken waar het visum & vergunningen betreft. Ook daar liggen zeer goede contacten.

Ons devies is dat een goede plaatsing het geheim is van ons succes. De bedoeling is dat we aan de voorkant veel contact hebben met elkaar. Ook bereiden we je zodanig voor op je komst richting Zuid Afrika dat je, wanneer je in Zuid Afrika bent. ons eigenlijk niet meer nodig hebt. Je zult merken dat je hier echt snel je weg gaat vinden. Net in de bijzondere gevallen, waar je omgeving je mogelijk net niet het goede advies kan geven, kun je snel via ons weer op de juiste weg geholpen worden.

Services voor stage, afstuderen, minoren of studie

UNSA wordt door veel scholen en Universiteiten gezien als een waardevolle en ervaren partner bij het plaatsen van studenten. De stichting houdt zich bezig met studenten plaatsingen, het helpen van ex-studenten bij het vinden van een nieuwe werkkring en assisteert dan bij het verkrijgen van de juiste vergunningen, visum, de meest passende (prijs, tijden) vlucht, reisverzekering, zorgverzekering, mogelijk zelfs registratie bij de Gezondheidsraad i.v.m. medische studenten, registratie bij Universiteiten, een Master degree, beurzen die mogelijk beschikbaar zijn, ontvangst in Zuid Afrika, huisvesting en alles wat maar te maken heeft met een gedegen voortraject.

Om dit te verwezenlijken vragen we een kleine tegemoetkoming in de kosten die we maken. We zijn een stichting op een Non Profit basis, maar moeten er wel voor zorgen dat we onze service naar de studenten en scholen over nog hopelijk vele jaren kunnen continueren.
Ook in de Corona crises fase waar we nu in de wereld mee te maken hebben is het belangrijk om sterk te blijven staan en toch de kosten zo laag mogelijk te houden.

De kosten worden in de meeste gevallen in twee stukken opgedeeld.
De eerste betaling van het inschrijfgeld stelt om in staat om in contact te komen met het gewenste bedrijf en zaken voor te bereiden.
De tweede betaling is om te zorgen dat we ook het kantoor met telefoon en computers en de website en mogelijk ons bezoek aan Nederland en de bezoeken door heel Zuid Afrika aan werkgevers te kunnen handhaven.