DIVERSEN

Geschiedenis UNSA

 

De stichting UNSA (Uitwisseling Nederland - Suid-Afrika) is in 1999 voortgekomen uit de stichting SANOS (Suid-Afrikaans Nederlandse Ontwikkelings Stigting). De missie van de stichting is het verbeteren en onderhouden van goede onderwijs contacten op tertiair gebied tussen Zuid Afrika, Nederland en Vlaanderen. De stichting bereikt dit door het assisteren van uitwisselingsstudenten, docenten uitwisseling, het bevorderen van minoren studie, ondersteunen van studie groepen en projecten, Master degrees, research projecten en wederzijdse Curriculum ondersteuning. UNSA kan terug kijken op een jarenlange ervaring.

 

1881 - NZAV (Nederlands - Zuid-Afrikaanse Vereniging)

In 1881 werd in Amsterdam aan de Keizersgracht 141 de NZAV gesticht. Deze stichting richt zich op het verbeteren en onderhouden van de contacten tussen de Afrikaans- and Nederlands sprekende bevolking.
De rede voor deze oprichting was de Eerste Vrijheids Strijd tussen de Boeren en de Engelsen.
Dankzij deze strijd werd men geconfronteerd met de belangrijkheid van de wederzijdse connecties en werd een begin gemaakt met de uitwisseling van mensen met een academische achtergrond.

 

1963 - NSAW (Nederlands Suid-Afrikaanse Werkgemeenschap)

In 1963 werd in Nederland de NSAW opgericht. Dit is een stichting die zich richt op niet academische projecten.
De oprichter, dominee Gijmink, zocht een alternatief voor wat de NZAV deed. Volgens hem richtte men zich bij de NZAV te veel op de academische projecten en men wilde daar een alternatief voor bieden. Van de projecten waar men zeer succesvol in was, is de uitwisseling op het gebied van godsdienst, politiek en economie.

 

1964 - NSAW (Nederlands Suid-Afrikaanse Werkgemeenschap)

In 1964 heeft een collega van dominee Gijmink, Hendrik van Kampenhout, de NSAW in Zuid Afrika in Pretoria en Stellenbosch opgericht. Hij heeft de stichting sterk uitgebreid met meerdere vestigingen in het land. De NSAW aanvaardt het Afrikaans en de Afrikaanse cultuur en keurt Apartheid af. Hierdoor onderscheidde de NSAW zich van de andere organisaties die de Apartheid ondersteunden.

 

1964 - ANW (Afrikaans Nederlandse Werkgemeenskap)

In hetzelfde jaar werd in Zuid Afrika nog een andere stichting opgericht met de naam ANW. Deze zuster organisatie van het SANW hielp met het bevorderen van de connectie tussen het NZAV en het NSAW.
Ook ondersteunde het ANW de betrokkenheid van juist ook Vlaanderen in dit Nederlands sprekende werk gebied.

 

1992 - SANW (Suid-Afrikaans Nederlandse Werkgemeenskap)

In 1992 werd vanwege de veranderende politieke omstandigheden in Zuid Afrika de naam van het ANW (ook wel Afrikaanse Nasionale Weermag)  veranderd naar SANW.

 

1997 - SANOS (Suid-Afrikaans Nederlandse Ontwikkelings Stigting)

Met de onafhankelijk wording van Zuid Afrika heeft een verdere naamsverandering plaatsgevonden. Op die manier is de naam SANOS ontstaan.

 

1999 - UNSA (Uitwisseling Nederland - Suid-Afrika)

In 1999 werd het studenten project uitgesplitst uit de stichting SANOS. Tot op dat moment was dit een van de belangrijkste projecten die SANOS over al die jaren had gedragen en die veel aandacht vroeg.
Omdat er te veel aandacht naar het studenten project ging en veel andere projecten niet de gewenste aandacht kregen werd besloten een aparte stichting met de naam UNSA op te richten. Dit heeft zeker goede gevolgen gehad. Op die manier kon UNSA ook zijn eigen weg open breken met de ondervinding die over al die jaren was opgebouwd.

 

Student Uitwisselingsprogramma

In 1975 hebben de grondleggers van het Studenten Uitwisselingsprogramma de basis gelegd voor het ontstaan van UNSA zoals we dat nu kennen. Studenten en docenten uit het tertiaire onderwijs in Zuid Afrika, Nederland en Vlaanderen krijgen de kans om in elkaars land het onderwijs en sociale cultuur te proeven en te ondervinden.
Het programma richt zich voornamelijk op uitwisseling studenten en docenten die door middel van een stage of afstuderen of het lopen van minoren ervaringen opdoen en dit delen met hun collega's.

Het Studenten Uitwisselingsprogramma kan worden opgedeeld in:

  • Technische studenten (Universiteit en H.B.O. (University of Applied Sciences niveau))
  • Niet-technische studenten (Universiteit en Hogere Economie en Sociale studies)
  • Landbouw studenten (van alle niveaus) en jonge boeren, die ook studeren.